Afkortingenlijst

A.W.B.Z.:           Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten  

B.I.G.:                Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Register van…)

E.M.D.R.:            Eye Movement Desensitisation and Reprocessing

GZ-psycholoog:   Gezondheidszorg Psycholoog

N.I.P.:                Nederlands Instituur van Psychologen

N.L.P.:               Neurolinguistisch Programmeren (zie www.nvnlp.nl )

N.V.P.:               Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie

N.V.M.W.:          Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers

N.V.P.P.:            Ned.Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

N.V.V.P.:            Ned. Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten

P.B.S.P.:             Pesso-Boyden System Psychomotor ( zie www.pbsp.com )

R.E.T.:                Rationeel Emotieve Therapie

V.V.M.W.:           Vereniging van Vrijgevestigde Maatschappelijk Werkers