Psychoanalytische psychotherapie (of psychotherapie on-analytic-lines)

 

 

Psychoanalytische psychotherapie gaat er van uit dat we ons vaak niet bewust zijn van de drijfveren van ons gedrag: We voelen ons soms angstig, onzeker of gedeprimeerd zonder te begrijpen waar dat vandaan komt. Het ervaren van zulke gevoelens kan ons leven heel onbevredigend maken en leidt soms tot ernstige verstoring van studie of werk en intieme relaties. Wensen, gedachten en gevoelens die we zelf niet accepteren houden we weg, ook voor onszelf. Daardoor kan een conflict ontstaan tussen datgene wat we eigenlijk willen en wat we in werkelijkheid doen, of een kloof tussen ons werkelijke gevoel en wat we aan anderen laten zien. Dat kan leiden tot psychische spanningen en problemen. Ook kunnen er misverstanden, isolement of conflicten met anderen ontstaan. Het doel van de psychoanalytische psychotherapie is het bewust maken van verborgen gedachten en gevoelens. Dat maakt het mogelijk om psychische problemen beter te begrijpen en te verwerken.

Een tweede uitgangspunt van deze therapievorm is dat het beeld dat we van onszelf en van anderen hebben sterk wordt bepaald door de ervaringen met ouders en verzorgers in onze vroege jeugd. Een gevoel van verlating dat iemand heeft wanneer zijn partner twee dagen weg is, kan zijn terug te voeren op vroege ervaringen van verlies of verlating. Maar ook latere ervaringen kunnen hun sporen achterlaten. Soms herbeleven we en herhalen we onbewust in de omgang met onszelf en anderen ervaringen van vroeger. Vaak reageren we ongewild op een bepaalde manier op dezelfde situaties. In een psychoanalyse of psychoanalytische psychotherapie kunnen we ons van deze onbewuste gevoelens en belevingen geleidelijk bewust worden. Niet alleen komt het voor dat we vroegere ervaringen opnieuw beleven, maar ook dat we onbewust gevoelens en gedachten toeschrijven aan anderen op grond van vroegere ervaringen. Zo kan iemand die als kind de ervaring had dat zijn ouders snel boos op hem waren, later het gevoel krijgen dat anderen snel boos op hem worden. Ook aan de psychotherapeut kunnen op een bepaald moment dergelijke gevoelens worden toegeschreven. Dit verschijnsel noemen we overdracht. De therapie biedt de mogelijkheid in een veilige omgeving belangrijke gevoelens te ervaren,  te onderzoeken en te verwerken. In een psychoanalytische psychotherapie kunnen we ontdekken dat oude verwachtingen over onszelf en anderen niet vanzelfsprekend zijn. Het kan een bijzondere ervaring zijn om te merken dat de psychotherapeut niet boos wordt of u veroordeelt. Het wordt dan mogelijk om onszelf en anderen anders te gaan zien. Dat is een belangrijke voorwaarde voor het oplossen van psychische problemen.

(Bron: web-site NVPP)

 

Zie voor meer informatie de officiële Web-site van de NVPP  

Terug naar Psychotherapie, terug naar Welkom