Pesso-psychotherapie

Pesso-psychotherapie is een vorm van lichaamsgeoriënteerde, individuele psychotherapie in groepsverband.

De methode  combineert ontwikkelingspsychologische kennis met psychoanalytische uitgangspunten en een cliëntgerichte attitude. Deze verbinden zich met een techniek die gebaseerd is op kennis van emoties,de lichamelijke ontwikkeling en het functioneren van het geheugen. Naast woorden komen lichamelijke beleving, expressie en interactie aan bod. De methode heeft een experiëntieel karakter: inzicht komt met ervaring.

De Pesso-methode gaat ervan uit dat vroege ontwikkelingstekorten en traumata zich niet alleen als mentale, maar ook als lichamelijke ervaringen in het heden manifesteren. Het lichaam kan op een eigen manier symboliseren en informatie opslaan: het lichaam heeft een soort eigen geheugen. Psychische belemmeringen vallen samen met lichamelijke. Daarom verbindt de Pesso-psychotherapie de verbale dialoog met non-verbale ervaringen.

Conflicten en trauma’s zijn in relatie tot anderen ontstaan en zijn dan ook het beste op te lossen in contact met anderen. Daarom vindt de Pesso-psychotherapie plaats in een groep, waarin de deelnemers om de beurt een vastgestelde individuele werktijd krijgen. De andere groepsleden zijn beschikbaar om op verzoek van de cliënt belangrijke personen uit het heden en het verleden of ‘gefantaseerde, ideale personen’ te representeren.

 

De andere groepsleden krijgen na afloop van een individuele sessie de gelegenheid te verwoorden wat ze hebben herkend en meebeleefd. De deelnemers bereiden zich met behulp van een oefeningengroep voor op de werkwijze: een training in het vergroten van de gevoeligheid voor lichamelijke ervaringen en visuele indrukken. Ook maken de oefeningen de groepsleden stap voor stap vertrouwd met de voor de Pesso-psychotherapie kenmerkende vorm van rollenspel, het ‘accommoderen’. Pesso-psychotherapie is een indrukwekkende, zeer werkzame vorm van psychotherapie en vraagt grote betrokkenheid van alle betrokkenen, mede door groepszittingen van drie uur.  

 

Voor de officiële website van de Vereniging voor Pesso-psychotherapie zie:  www.pessotherapie.nl

Zie ook:  www.PBSP.com voor de site van de grondleggers van deze methode, Al en Diane Pesso-Boyden, helaas beide overleden in 2016 

Klik hier voor een heldere beschrijving van Pesso-psychotherapie door Willy van Haver, van de Vlaamse Vereniging voor Pesso-therapie

 

 

Terug naar Psychotherapie