Ontdekkende psychotherapie

Meestal bestaat psychotherapie uit gesprekken met uw therapeut. Soms concreet aan de hand van eerder opgegeven huiswerk of oefeningen, soms over wat men in het dagelijks leven tegenkomt, waar men tegenaan loopt en last van heeft.

De primaire taak van de psychotherapeut is luisteren en proberen te begrijpen waar het u om te doen is. De psychotherapeut lost uw problemen niet op, maar kan u wel helpen om er anders mee om te gaan.

Door zogeheten ontdekkende psychotherapie kan verduidelijkt worden waar uw problemen mee te maken hebben en waar ze vandaan komen. Uw eigen levensgeschiedenis speelt daarbij soms een belangrijke rol. In de jeugd opgedane nare ervaringen klinken vaak pijnlijk lang door, en beïnvloeden -soms onbewust- uw omgang met anderen en met u zelf. U kunt zich ongelukkig voelen, zonder dat helder is waardoor dat komt. Het onderkennen van weggestopte gevoelens en gedachtes is een bevrijdend, maar soms erg pijnlijk en moeilijk proces.

Al pratend worden patronen helderder, mede door de duidingen en verklaringen van uw therapeut.

Voor sommige mensen is praten over hun gevoelens niet voldoende om tot verheldering of vermindering van hun klachten te komen.
Een lichaamsgeoriënteerde vorm van psychotherapie, waarin ook met non-verbale technieken wordt gewerkt, kan dan helpen. Door te luisteren naar wat het lichaam te “vertellen” heeft, door oog te leren hebben voor de eigen lichaamstaal, wordt vaak meer duidelijk dan wanneer men alleen op de woorden let. 

Pesso-psychotherapie is zo’n vorm van therapie, waarin ontwikkelingspsychologische kennis, lichamelijk ervaren en psychoanalytische uitgangspunten gecombineerd worden. Deze psychotherapeutische methode is gebaseerd op kennis van emoties, de lichamelijke ontwikkeling en het functioneren van het menselijk geheugen. 

 

De duur van de therapie varieert per persoon en per klacht. Als klachten in korte tijd verholpen kunnen worden, dan moet een behandeling ook niet langer duren dan nodig is. Maar diepgewortelde problemen vergen vaak meer tijd, zeker wanneer de oorsprong van de klachten in het verleden ligt. Psychoanalytische psychotherapie richt zich op het onderzoeken en verwerken van dergelijke vroeger gewortelde problemen.
 

 

Twee soorten ontdekkende therapie zijn beschikbaar in deze praktijk, te weten

psychoanalytische psychotherapie (ook wel psychotherapie on-analytic-lines) en

Pesso-psychotherapie 

 

 

Terug naar Hulpaanbod   of   Terug naar Psychotherapie