Steunende psychotherapie (of steunend-structurerende therapie), traumaverwerking d.m.v. EMDR

  

Lang niet alle psychische problemen hebben te maken  met “oud zeer”. Soms maken mensen in hun werk of privé-situatie nare gebeurtenissen mee, die ze maar moeilijk kunnen hanteren. Als hulp van vrienden en familie niet (meer) baat, kan een steuntje in de rug nodig zijn. De psychotherapeut is dan iemand die meehelpt om de structuur en het evenwicht in het leven te herstellen. Ook hier geldt: de therapeut lost de problemen niet op, maar helpt om er anders tegen aan te kijken, of het eigen probleemoplossend vermogen te vergroten.


EMDR als evidence based methode voor het verwerken van psychotrauma’s t.g.v. bijvoorbeeld misbruik, geweldssituaties, auto-ongelukken. EMDR is een beproefde therapie om de nare, pijnlijke gevolgen (zoals nachtmerries, herbelevingen, angsten etc.) van traumatiserende gebeurtenissen te verwerken. Het is een veilige en snelwerkende methode.

Lees meer

  


Terug naar psychotherapie