Psychosociale begeleiding

 

De Maatschappelijk Werker is verantwoordelijk voor de psychosociale begeleiding binnen de praktijk. Zij luistert, reflecteert, confronteert en biedt steun , en er wordt gewerkt aan het terugvinden van eigen kracht en balans van de cliënt . Er wordt gebruik gemaakt van ondersteunende technieken en methodes uit de cognitieve gedragstherapie, (deel-) technieken uit sociodrama en oefeningen uit trainingen sociale vaardigheden om evaringen en gevoelens beter onder woorden te kunnen brengen en te hanteren. Ook worden methodes uit de RET en NLP gebruikt; met behulp hiervan kan men irrationele of niet-constructieve gedachten leren herkennen en deze ombuigen naar constructieve gedachten. Zie ook het hoofdstuk “Psychosomatiekgroep”

 

 Voor lijst met afkortingen, klik hier

 

Terug naar Aanbod