Coaching

Kenmerkend voor Coaching is veelal dat het gaat over een snel toegankelijke, resultaatgerichte vorm van persoonlijke begeleiding met de bedoeling bepaalde vragen verhelderd te krijgen of een stagnerend (arbeids-) proces weer op gang te brengen. Coaching werkt als katalysator in zo’n proces. Vaak gaat het over werkgerelateerde vragen, over vragen rondom wel of niet bepaalde carrière stappen zetten of wel of niet van baan veranderen. Soms ook over functionerings- en/of samenwerkingskwesties. In dat geval gaat het niet om die ene persoon, maar ook om de context waarbinnen hij of zij functioneert. Coaching beslaat een beperkt, vooraf afgesproken aantal gesprekken, heeft een afgebakend en toetsbaar doel.    

Bij een nijpend probleem, waarbij tijdsdruk speelt of dreigend (of reeds bestaand) werkverzuim, kan soms een Arbo-arts een voorstel tot coaching doen aan een medewerker. In dergelijke gevallen kan een eerste gesprek binnen een week plaats hebben.  

Voor meer informatie en kosten, klik hier.  

Terug naar Aanbod