Pesso-oefeningengroep

Korte introductie over de Pesso-oefeningengroep

 

De Pesso-oefeningengroep is geen diepgaande en langdurige psychotherapeutische groep, maar een groep waarin lichamelijke en emotionele bewustwording voorop staat. Vanuit de bewustwording is het mogelijk verbanden tussen het heden en verleden te leggen en hierdoor meer inzicht in jezelf te krijgen.

De oefeningengroep kan je helpen bewuster te worden van lichamelijke sensaties. Door meer in contact met je lichaam te komen zal je ook beter in contact komen met je gevoelens en gewoontepatronen. Bovendien is het mogelijk dat je een relatie gaat leggen tussen hedendaagse ervaringen en gewoontes met vroegere ervaringen of gebeurtenissen. Door gevoeliger te worden voor signalen in je lichaam kun je meer zicht krijgen op (vanzelfsprekend lijkende ) patronen. Door op lichaamsignalen te letten kun je toenemend in contact komen met de situatie van dit moment. Bovendien kunnen deze signalen ook informatie verschaffen over vroegere gebeurtenissen en vanzelfsprekendheden, over pijn, verdriet en spanning, maar ook over ervaringen van kracht en ontspanning in het verleden.

 

Werkwijze

Er wordt gewerkt aan de hand van verschillende lichaamsgerichte-oefeningen . Er zijn oefeningen die ieder voor zich doet, die in tweetallen gedaan worden of in de hele groep worden uitgevoerd.

Na afloop van elke oefening zal er een nabespreking plaats vinden.

 

Doel:

Het doel van de oefeningen is:

  • Gevoeligheid en bewustwording ontwikkelen of vergroten van lichamelijke en emotionele impulsen. Het gaat hier om een gebeuren dat zich binnenin ieder mens afspeelt, maar waar men zich soms maar ten dele bewust van is;
  • Gevoeligheid en bewustwording ontwikkelen of vergroten voor de invloed die anderen op jou hebben. Het betreft hier dus lichamelijke en emotionele reacties die zich binnenin jou afspelen als gevolg van interactie tussen jou en anderen;
  • Ervaringen verkennen met behulp van anderen, door bijvoorbeeld een ander te vragen er voor jou te zijn als rolfiguur tijdens een oefening;
  • Ervaren hoe het voor je is er voor de ander te zijn zonder verweven te raken met de gevoelens van de ander, kortom je eigen grenzen ervaren;
  • Het vergroten van zelfkennis

 

Vorm:

De groep kan een proces op zich zijn, maar kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de start van een therapieproces of een voorbereiding zijn op een intensiever psychotherapeutisch proces, bijvoorbeeld op een Pesso-structure groep. De groep kan een

belangrijke bijdrage leveren aan het weer op gang brengen van een gestagneerd proces.

 

Terug naar groepsaanbod, of voor meer informatie naar Pesso-psychotherapie