Afkortingenlijst

B.I.G.:              Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Register van…)

D.B.C.:             Diagnose Behandel Combinatie

E.M.D.R.:          Eye Movement Desensitisation and Reprocessing

GZ-psycholoog:  Gezondheidszorg Psycholoog

N.I.P.:              Nederlands Instituur van Psychologen

N.L.P.:              Neurolinguistisch Programmeren (zie www.nvnlp.nl )

N.V.P.:             Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie

N.V.P.P.:           Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

L.V.V.P.:           Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten

P.B.S.P.:           Pesso-Boyden System Psychomotor ( zie www.pbsp.com )

R.E.T.:              Rationeel Emotieve Therapie