.kkconv {text-decoration: none; color:#000000; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;} .kkconv td.CONTENT{text-decoration: none; color:#000000; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;} .kkconv .BODYTEXT1{text-decoration: none; color:#000000; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;} .kkconv .BODYTEXT2{text-decoration: none; color:#0000FF; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;} .kkconv .BODYTEXT3{text-decoration: none; color:#666666; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;} .kkconv .BODYTEXTBG{text-decoration: none; color:#FFFFFF; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;} .kkconv a{text-decoration: underline; color:#0000FF; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;} .kkconv a:visited{text-decoration: underline; color:#7C7CDB; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;} .kkconv a:hover{text-decoration: underline; color:#666666; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;} .kkconv h1{text-decoration: none; font-size:medium; color:#0000FF; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; } .kkconv h2{text-decoration: none; color:#0000FF; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; } .kkconv h3{text-decoration: none; color:#0000FF; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;} .kkconv a.MENUMAINTEXTX{text-decoration: none; color:#FFFFFF; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;} .kkconv a.MENUMAINTEXTX:visited{text-decoration: none; color:#FFFFFF; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;} .kkconv a.MENUSUBTEXTX{text-decoration: none; color:#3D3D34; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;} .kkconv a.MENUSUBTEXTX:visited{text-decoration: none; color:#3D3D34; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;} .kkconv a.MENUMAINSELECTEDTEXTX{text-decoration: none; color:#0000FF; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;} .kkconv a.MENUMAINSELECTEDTEXTX:visited{text-decoration: none; color:#0000FF; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;} .kkconv a.MENUSUBSELECTEDTEXTX{text-decoration: none; color:#0000FF; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;} .kkconv a.MENUSUBSELECTEDTEXTX:visited{text-decoration: none; color:#0000FF; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;} .kkconv a.MENUMAINTEXTX:hover{text-decoration: underline; color:#0000FF; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;} .kkconv a.MENUMAINSELECTEDTEXTX:hover{text-decoration: underline; color:#0000FF; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;} .kkconv a.MENUSUBTEXTX:hover{text-decoration: underline; color:#0000FF; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;} .kkconv a.MENUSUBSELECTEDTEXTX:hover{text-decoration: underline; color:#0000FF; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;}

Wat u altijd al had willen weten, maar niet eerder kon vragen…

Veel mensen vragen naar de verschillen tussen een psycholoog en een psychiater; of naar het verschil tussen een psychotherapeut en een psycholoog. En dan is er ook nog een eerstelijns-psycholoog en een GZ-psycholoog.

Het is een ondoorzichtig terrein, met vele verschillende bomen in het bos. Hieronder een aantal begripsomschrijvingen die wat kunnen verhelderen. Zie echter ook de website van het N.I.P. en van de N.V.P.

Psychotherapeut

De Psychotherapeut is opgeleid om intensieve psychologische hulp te verlenen, met toepassing van psychotherapeutische behandelmethoden. De psychotherapeut tracht in samenwerking met de cliënt psychische klachten en problemen op te heffen of zoveel te verminderen dat men er minder last van heeft. Het beroep van psychotherapeut valt, net als dat van de GZ-psycholoog en de Klinisch psycholoog, onder de wet BIG, de wet die de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg beschrijft. Psychotherapeuten hebben een postdoctorale beroepsopleiding van minimaal vier jaar gevolgd; hun basisopleiding is meestal psychologie, geneeskunde,  pedagogiek of maatschappelijk werk met VO. Sommige psychotherapeuten hebben na hun opleiding tot psychotherapeut nog een specialistische opleiding gevolgd.

 

Gezondheidszorgpsycholoog (ook wel: GZ-psycholoog)

De gezondheidszorgpsycholoog kan werkzaam zijn in alle sectoren van de gezondheidszorg. Deze psycholoog behandelt psychische stoornissen, problemen in de levenssfeer en de psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziekten en invaliditeit.

Hoofdtaken van de gezondheidszorgpsycholoog zijn diagnostiek en behandeling. Daarbij worden psychologische kennis en ervaring toegepast.

Erkende gezondheidszorgpsychologen zijn geregistreerd in het BIG-register van Gezondheidszorgpsychologen van het ministerie van VWS. De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is een postdoctorale beroepsopleiding van twee jaar.

 

Klinisch psycholoog

De Klinisch Psycholoog is een specialist (vergelijkbaar met een medisch specialist). Deze psycholoog heeft na de universiteit een zesjarige postdoctorale opleiding gevolgd die hem/haar heeft toegerust om complexe problemen te behandelen. De klinisch psycholoog is meestal werkzaam in instellingen zoals ziekenhuizen.

Er zijn ook klinisch psychologen die (soms naast hun werk binnen een instelling) een eigen psychologenpraktijk voeren. U kunt bij de klinisch psycholoog terecht voor een psychotherapeutische behandeling. Daarnaast is de klinisch psycholoog gespecialiseerd in het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek, vaak met behulp van tests. De klinisch psycholoog kan ook crisisinterventies verrichten. Klinisch psychologen zijn geregistreerd in het BIG-register van Klinisch psychologen

Verschil tussen psychotherapeut, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychiater

Behalve de psychotherapeut zijn dus nog twee andere BIG-beroepen wettelijk bevoegd tot het behandelen van patiënten door middel van psychotherapie, namelijk de klinisch psycholoog en de psychiater.

 

De psychotherapeut richt zich heel specifiek op de psychotherapeutische behandeling van psychische problematiek die de ontwikkeling en/of het functioneren van de patiënt belemmert.

De problematiek kan geworteld zijn in de persoonlijkheid van de patiënt en daardoor vaak sterk verweven met diens relationele context.

De psychotherapeut is in staat om de relatie tussen de persoonlijkheid van de patiënt en diens relationele context te verduidelijken.

De behandeling kan er vervolgens op gericht zijn meer begrip voor deze context te krijgen en eventueel veranderingen aan te brengen.
De complexiteit van de problematiek die een psychotherapeut behandelt, onderscheidt zich daarmee van enkelvoudige, recent ontstane psychische en psychosociale problemen die bijvoorbeeld een GZ-psycholoog in de eerste lijn in een beperkt aantal sessies begeleidt of behandelt.

 

De GZ-psycholoog beheerst een aantal psychologische interventies en psychotherapeutische deeltechnieken die veelal programmatisch en klachtgericht zijn.

 

De Klinisch psycholoog is opgeleid in de psychotherapie op een niveau gelijkwaardig aan dat van de psychotherapeut, en heeft daarnaast expertise op het gebied van complexe diagnostiek, toegepast wetenschappelijk onderzoek, innovatie en management.

Klinisch psychologen beheersen de psychotherapie als ‘facetdeskundigheid’, als onderdeel van een breder beroepsprofiel.


De opleiding tot psychiater is alleen toegankelijk voor artsen. Behalve over specialistische (psychiatrische) expertise beschikken psychiaters over therapeutische kennis en vaardigheden op het niveau van de psychotherapeut. Psychiaters mogen, zoals alle artsen, ook medicijnen voorschrijven, hetgeen een belangrijke aanvullende expertise kan zijn in een psychotherapeutische behandeling.