Psychotherapie

Psychotherapie is een verzamelnaam voor een reeks beproefde behandelmethodes voor (ernstige) psychische problemen. 

Erkende psychotherapeuten staan ingeschreven in het zogeheten BIG-register; inschrijving in dit register geeft recht op het voeren van de beschermde beroepstitel Psychotherapeut. Het register is te raadplegen, bijvoorbeeld om te onderzoeken of een psychotherapeut van onbesproken gedrag is. U kunt er vanuit gaan dat de behandelmethodes die een BIG-geregistreerd psychotherapeut hanteert door hem zijn onderzocht op nut en werkzaamheid.

Zie hiervoor www.bigregister.nl

Verschillende soorten

Er zijn verschillende soorten psychotherapie voor verschillende soorten klachten. Sommige mensen willen zichzelf en hun klachten beter leren begrijpen, anderen zijn niet zo erg geïnteresseerd in het “waarom” van hun klachten. Beide groepen hebben klachten en willen daar van af, maar de therapeutische aanpak van het probleem verschilt. De eerste vorm van therapie noemen we ontdekkende psychotherapie, de tweede noemen we steunende of klachtgerichte psychotherapie. Beide vormen van therapie worden in deze praktijk aangeboden aan individuen, aan paren en in groepsverband.

Ontdekkende psychotherapie

Psychotherapie on-analytic-lines ( d.w.z vanuit een psychoanalytische orientatie) is een voorbeeld van ontdekkende psychotherapie die in deze praktijk gebruikt wordt; het is een individuele gesprekstherapie waarin u samen met uw psychotherapeut op zoek gaat naar de achtergronden van uw klachten, om vandaaruit te komen tot een oplossing ervan.  

Pesso-psychotherapie is een individuele psychotherapie, die plaats vindt in een groep. Pesso-psychotherapie heeft eveneens een psychoanalytische orientatie, maar betrekt het lichaam meer bij de therapie.

Meer informatie...

 

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een kortdurende, focale, steunende gesprekstherapie specifiek ontworpen voor de behandeling van ambulante depressieve patiënten.
Naast depressie wordt IPT ook toegepast bij boulimie. IPT is opgenomen in de richtlijnen voor de behandeling van depressie en van eetstoornissen. Daarnaast worden inmiddels verschillende andere psychische stoornissen ook met IPT behandeld.

IPT is gebaseerd op de gedachte dat veranderingen in het aantal of de aard van belangrijke relaties een depressie kunnen uitlokken bij mensen die daar gevoelig voor zijn. 
De duur van de behandeling is afhankelijk van een aantal factoren zoals duur en ernst van de depressie. De duur varieert tussen de 8 en maximaal 20 gesprekken.

Meer informatie

In de behandeling worden één of hooguit twee probleemgebieden uitgekozen om de
behandeling op te richten. Bij IPT heeft dit probleem altijd te maken met
recente veranderingen in relaties met belangrijke anderen.

IPT is ontwikkeld door Gerald Klerman en Myrna Weissman in de VS. In een groot
aantal onderzoeken is inmiddels aangetoond dat IPT werkzaam is bij de behandeling van depressie. Onderzoek naar de
toepassing van een groot aantal andere stoornissen is gaande.

 

Steunende of klachtgerichte psychotherapie 

Steunende psychotherapie heeft vooral tot doel de eigen hulpbronnen opnieuw te leren aanboren, anders naar problemen te leren kijken. Want anders denken over de problemen stimuleert ook anders handelen. Vaak doorbreekt men daarmee een klemmende vicieuse cirkel. 

Meer informatie...

In geval van traumatische gebeurtenissen kan soms EMDR worden gebruikt, als voorbeeld van een klachtgerichte vorm van psychotherapie.

Meer informatie… 

 

Terug naar Aanbod