Een vrijgevestigde praktijk als deze biedt opvang i.v.m. crisis vanzelfsprekend tijdens kantoorturen. Na 18.00 uur is het meest aangewezen om contact op te nemen met de huisartsenpost bij u in de regio.

Tijdens afwezigheid i.v.m. vakantie of langerdurende ziekte wordt – indien mogelijk – waargenomen door collega Josien Gussenhoven in Zeist,  bereikbaar onder telefoonnummer 0651828404. De toevoeging “indien mogelijk” betekent, dat het een streven is de vakanties van beide praktijken op elkaar af te stemmen, maar dat daar geen zekerheid voor bestaat.