Een vrijgevestigde praktijk als deze biedt opvang i.v.m. crisis vanzelfsprekend tijdens kantoorturen. Na 18.00 uur is het meest aangewezen om contact op te nemen met de huisartsenpost bij u in de regio.

Tijdens afwezigheid i.v.m. vakantie of langerdurende ziekte wordt waargenomen door collega Josien Gussenhoven in Zeist,  bereikbaar onder telefoonnummer 0651828404