Een vrijgevestigde praktijk als deze biedt opvang i.v.m. crisis vanzelfsprekend tijdens kantoorturen. Na 18.00 uur is het meest aangewezen om contact op te nemen met de huisartsenpost bij u in de regio.

Tijdens afwezigheid i.v.m. vakantie of langerdurende ziekte wordt – indien mogelijk – waargenomen door een collega.Voorafgaand aan een periode van verlof zal ik u een telefoonnummer van de betreffende collega geven.