Kosten, vergoedingen, eigen risico, DBC, privacy etc.

Belangrijk is het volgende: ik heb geen contracten met verzekeringsmaatschappijen afgesloten. Afhankelijk van uw verzekering krijgt u ongeveer 70 % (naturapolis) tot bijna 100 % (restitutiepolis) vergoed. Kijk dat goed na in uw polisvoorwaarden of informeer bij uw verzekeringsmaatschappij.
 

Algemene informatie over vergoedingen

1. Vergoeding voor psychotherapie
De vergoeding van een groot aantal behandelingen in de geneeskundige ggz is ondergebracht in de Basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Vergoeding geschiedt aan de hand van een zgn. DBC, zie hieronder. Een DBC heeft een looptijd van een jaar en zal dan ook in de regel pas worden afgesloten een jaar nadat u in behandeling bent gekomen. Stel de behandeling is begonnen in januari 2019, en de behandeling  wordt afgesloten in september, dan krijgt u alsnog de factuur in januari 2020. Als de behandeling langer duurt dan een jaar, dan krijgt u ook in januari 2020 de factuur én wordt er een vervolg-DBC geopend. 

Wat is een DBC?

Een DBC is een Diagnose Behandel Combinatie, misschien wel het simpelst te vergelijken met een offerte van een aannemer. In die offerte staan alle te verrichten werkzaamheden, met de prijs per onderdeel erbij samen met een geschatte arbeidsduur, en als al het werk naar behoren is gedaan, krijgt de aannemer betaald.                                                                                                                                                                                                                                           In de GGZ gaat het net zo: de zorgaanbieder noteert uw diagnose en alle activiteiten die er in het kader van onderzoek en behandeling verricht worden in een DBC. Dat kunnen therapiegesprekken zijn, of medicatie, of een test, telefonisch overleg met uw huisarts, enz.                                                                                   Als de behandeling afgerond wordt, sluit de zorgaanbieder de DBC af en dan wordt duidelijk hoeveel de behandeling gekost heeft.

De gegevens van de DBC worden gepseudomiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Daarnaast maakt de zorgaanbieder een rekening van de DBC. Deze rekening is niet anoniem. Over uw klachten wordt alleen de zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d.

Het wettelijk verplichte eigen risico bedraagt in 2021  € 385,–.   Voor een vergelijking van het aanbod vanuit de zorgpolissen van de diverse zorgverzekeraars zie ook www.zorgverzekering.net.  

Diagnoses die niet meer worden vergoed

Niet alle ggz-behandelingen worden vergoed. Zo komt de diagnose aanpassingsstoornis niet meer voor vergoeding in aanmerking, evenals
identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen.  Vraag hiernaar als u in behandeling gaat.

Generalistische basis-ggz (GB-GGZ)

De generalistische basis-ggz bestaat uit vier prestaties: kort, middellang, intensief en chronisch, die alle worden vergoed vanuit de basisverzekering. Tenminste, als u een naturapolis heeft en uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Heeft hij/zij dat niet, dan wordt de behandeling vergoed voor 60% tot 80%. Als u een restitutiepolis heeft mag u elke behandelaar kiezen die u wilt en krijgt u een ‘marktconforme’ vergoeding.
Vraag bij uw verzekeraar na welk percentage dat is.

Gespecialiseerde-ggz (G-GGZ)

Gespecialiseerde ggz-behandelingen worden -met uitzondering van psychoanalyse, de diagnose aanpassingstoornissen, en de DBC-hoofdgroep ‘andere aandoeningen die reden voor zorg zijn’- in principe onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering en gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De DBC-factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf gestuurd. Afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis (natura of restitutie) en het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar, ontvangt u een vergoeding.

No show

Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) moet u zelf betalen.
De zorgverzekeraar vergoedt geen ‘no show’. Het tarief voor een no-show bedraagt € 100,–,  overmachtssituaties daargelaten.

Wat vergoedt uw zorgverzekeraar?

Heeft u een naturapolis?

Uw zorgverzekeraar koopt zorg voor u in en heeft hierover afspraken gemaakt met gecontracteerde zorgaanbieders.  Psychotherapiepraktijk Heuvelrug heeft geen contracten met verzekeraars afgesloten. Dat betelent dat u rekening moet houden met een behoorlijke eigen bijdrage, naast uw verplichte eigen risico. 

Heeft u een restitutiepolis?

Bij een restitutiepolis kan uw zorgverzekeraar zorg hebben ingekocht, maar dat hoeft niet. Als uw zorgverzekeraar geen zorg heeft ingekocht, is er sprake van een pure restitutiepolis (zie onder). Als uw zorgverzekeraar wel zorg heeft ingekocht, is er sprake van een (gedeeltelijke) gecontracteerde restitutiepolis
(zie onder).

Bij een pure restitutiepolis is het mogelijk dat u de rekening eerst
moet voorschieten. Deze rekening moet u hierna zelf declareren bij uw
zorgverzekeraar. Het is ook mogelijk dat uw zorgverzekeraar afspraken met
zorgaanbieders heeft gemaakt over de betaling. Dan hoeft u niet voor te
schieten.

Bij een pure restitutiepolis betaalt uw zorgverzekeraar u het wettelijke tarief of een marktconforme vergoeding terug.

Bij een (gedeeltelijk) gecontracteerde polis krijgt u alleen alle kosten
vergoed als u naar een zorgaanbieder gaat waarmee uw zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt (deze zijn gecontracteerd). Als u naar een andere zorgaanbieder dan de gecontracteerde gaat, moet u soms een (deel) van de rekening zelf betalen. In uw polis leest u waar u precies recht op heeft.

Heeft u een combinatiepolis?

U heeft voor sommige vormen van zorg recht op zorg (natura) en voor andere vormen van zorg recht op vergoeding van kosten van zorg (restitutie). Uw zorgaanbieder kan voor het restitutiegedeelte ook afspraken gemaakt hebben met specifieke zorgaanbieders, er is dan sprake van eengedeeltelijk gecontracteerde polis (zie de uitleg hierboven bij ‘restitutiepolis’).

Informatie overgenomen van www.lvvp.info

2.Supervisie en leertherapie

Voor supervisie en leertherapie geldt een tarief van € 100,– per sessie van 3/4 uur.  

3.Zelfbetalers

Wanneer u uw behandeling niet bij uw verzekering wilt (laten) declararen, dan kunt u de consulten ook zelf betalen. Het tarief is dan € 100,– per gesprek van 3/4 uur.  

4. Privacy Verklaing

Op uw DBC factuur staat een diagnose vermeld. Wanneer u er bezwaar tegen heeft dat deze diagnose sichtbaar is, dan kunt u ons om een Privacy Verklaring vragen. Wij ondertekenen dan gezamenlijk een document waarin aan uw verzekeraar wordt kenbaar gemaakt dat u bezwaar heeft tegen een zichtbare diagnose op de factuur.

Betalingsvoorvoorwaarden

Terug naar welkom