Beroepscode

 

Alle hulpverleners -artsen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers- zijn gehouden aan hun eigen beroepscode. In die beroepscode is onder andere geregeld dat alles wat besproken wordt strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat informatie aan derden slechts wordt gegeven na uw schriftelijke toestemming.

Voor psychotherapeuten geldt dat zij zich dienen te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten.                                                                                       Voor de volledige tekst van de beroepscode, klik hier.

 

Klachten 

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de wijze waarop u benaderd bent, spreek u daar dan over uit. Zwijgen en boos wegblijven lost niets op. Mochten wij er onverhoopt samen niet uitkomen, dan staan u de volgende mogelijkheden ter beschikking.

 

Bij klachten over behandeling psychotherapeut

Wanneer bespreking met uw behandelaar geen oplossing biedt, dan kunt u op de website van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten terecht voor afhandeling van uw bewaren of klachten. De onderstaande link leidt u direct naar de juiste pagina: 

 

                                https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

 

 

.