Zorgvuldigheid, respect en maatwerk 

Niemand is eender en ieders verhaal is uniek. Psychologische hulpverlening is dus altijd maatwerk. Er is veel te doen over “evidence based” en  “geprotocolleerd” werken, dat wil zeggen volgens een vastgesteld, standaard behandelplan. Vaak gaat dat over betrekkelijk kortdurende behandelingen. Wanneer dat kan werk ik ook zo.  

Wanneer het echter om psychotherapie gaat -in de definitie van een groeibevorderend proces, waarin ontwikkelingstekorten kunnen worden aangevuld- dan passen protocollen niet zo goed.
Het is een zaak voor alle werkers in de gezondheidszorg ervoor te waken, dat degenen die het meest hulp nodig hebben, geen slachtoffer worden van de zo gepropageerde marktwerking.

Als het kort kan, moet het ook kort; maar als langere tijd nodig is, dan is het essentieel dat daar de ruimte voor is. De praktijk leert dat clienten toch vaak wel minimaal een jaar in behandeling zijn.

Wij hanteren drie kernwoorden: zorgvuldigheid, respect en maatwerk

 

 

Zie het Charter for Compassion als levenshouding, en dus een belangrijke drijfveer voor mijn werk.