Balintgroepen, supervisie en leertherapie

Balintgroepen

Balintgroepen zijn door een psychotherapeut begeleide intervisiegroepen voor (huis-)artsen, die volgens een min of meer vastgelegd protocol proberen de interactie arts-patient te verbeteren, knelpunten te bespreken, en storende blinde vlekken in het eigen functioneren te verhelderen en op te lossen. 

Het begeleiden van Balintgroepen is al meer dan twintig jaar een vast onderdeel van mijn werk in de praktijk. Momenteel zijn er drie Balint-groepen, die in een veilige sfeer met elkaar spreken over soms zeer precaire onderwerpen. Alle groepen zijn momenteel 8 á 10 deelnemers groot. Huisartsen uit verschillende gemeentes (in de regio, maar ook van ver daarbuiten) nemen er aan deel.  Er wordt goed gelet op spreiding over de diverse HAGRO’s, zodat privacy en onbevangenheid in de groepen gewaarborgd blijft.

Deze groepen zijn geaccrediteerd met 2 punten per bijeenkomst. De groepen komen maandelijks samen, 10 x per jaar, tussen 20.00 en 22.00 uur. Kosten van deelname aan een Balintgroep zijn€ 50,– per bijeenkomst, en dit wordt in twee gedeelstes gefactureerd, in het voorjaar en het najaar.

Lidmaatschap van de Balint Vereniging Nederland is verplicht gesteld om voor accreditatie in aanmerking te komen.  De kosten voor het lidmaatschap zijn zeer beperkt, nl. € 50,– per jaar.  Zie hiervoor ook www.balint.nl 

Balintgroepen voor de POH-GGZ zijn op aanvraag ook mogelijk.  

Supervisie

Ik ben supervisor voor de NVPP, de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie, en voor de NVP.
Daarnaast bestaat er voor (GZ-)psychologen, maatschappelijk werkers, SPV-en en andere para-medici een mogelijkheid om (groepsgewijs of individueel) eens het eigen functioneren tegen het licht te houden, blinde vlekken op te sporen, cq te verhelderen. Vanuit mijn psychtherapeutische achtergrond ben ik misschien wel geneigd bij supervisie is iets verder te kijken, dieper te graven dan gebruikelijk is. Om samen uit te zoeken wat voor u het best werkt, is feedback dan ook van groot belang.  

Wanneer u belangstelling heeft voor deelname aan de Balintgroep of voor supervisie, dan kunt u zich via contact aanmelden of vragen stellen; u krijgt de zelfde dag nog antwoord.                                                      
Bellen kan natuurlijk ook: 0343-457966                                                     

Leertherapie

Ik ben ook leertherapeut, erkend door de NVPP. Voor opleidelingen van de NVPP, maar ook voor KP-ers en psychotherapeuten in opleiding ben ik graag beschikbaar als leertherapeut.