Aanmelding

Met ingang van 1 juli 2022 is de praktijk definitief gesloten

Het prettigst is het als u belt op de daarvoor bestemde telefoontijd: 0343-457966  (op maandag, dinsdag en woensdag om 9.30)   Er vindt op die wijze al direct een eerste kennismaking plaats.

U krijgt in de regel een afspraak voor een intake binnen veertien dagen. Niet iedereen kan bij ons terecht; zie onder beperkingen.

 

Belangrijk is het volgende: ik heb geen contracten met verzekeringsmaatschappijen afgesloten. Afhankelijk van uw verzekering krijgt u dan ongeveer 70 % (naturapolis) tot 95 tot 100 % (restitutiepolis) vergoed. Kijk dat goed na in uw polisvoorwaarden alvorens u aan te melden.

 

Andere vragen

U kunt ons ook bereiken via het e-mail contactformulier; klik dan hier

 

Wachttijden 

Wanneer u zich aanmeldt wilt u natuurlijk zo snel mogelijk worden geholpen. Dat zal niet altijd dezelfde week nog lukken. Meestal kunt u echter wel binnen twee á drie weken terecht. Na de intake (zie hieronder) zal de behandeling aansluitend, d.w.z. zonder wachttijd, kunnen starten.

 

Intake 

De intake bestaat uit een twee- tot drietal gesprekken, waarin met u wordt uitgezocht waar het precies over gaat en wat er gebeuren moet. Dat wil zeggen: wat zijn uw klachten, hoe zijn ze ontstaan, wat heeft u er zelf al zo aan gedaan, waarom heeft dat niet gewerkt? Heeft uw partner er mee te maken, dan is het wellicht nuttig om die bij de intake te betrekken.   

Maar ook: wat gaat er goed, wat zijn de sterke kanten van uw persoonlijkheid, waarop grijpt u terug als u het moeilijk heeft? Het invullen van een vragenlijst hoort bij de intake.
 

De indicatiestelling en diagnose

De indicatiestelling vormt het einde van de intake fase: er wordt een samenvatting gegeven van de bevindingen, leidend tot een diagnose en een zgn. DSM-IV classificatie. Mede aan de hand van de diagnose en van uw hulpvraag wordt er een behandelplan neergelegd.  Er wordt naar gestreefd het behandelplan zo concreet mogelijk te formuleren; u kunt dat, indien gewenst, op schrift krijgen. Sommige klachten kunnen min of meer “protocollair” of volgens “evidence based” richtlijnen behandeld worden. Dit is echter niet altijd mogelijk. Een therapeutische relatie immers is -als voertuig van de behandeling- niet goed in een protocol te passen. Vertrouwen en een gevoel van veiligheid moet groeien, en dat kost tijd. 


Effectonderzoek en ROM
Verzekeraars vragen van psychotherapeuten steeds vaker bewijzen dat de gehanteerde methode ook effectief zijn. Daar valt veel over te zeggen; het is ingewikkelde materie.
Wij hebben besloten in ieder geval aan het begin en aan het eind van een therapie u te vragen een kleine vragenlijst in te vullen. Daarmee kan gemeten worden of u zich beter bent gaan voelen door de therapie, of niet. 
Ook per therapie sessie kan gemeten worden hoe u zich voelt in het hele traject. Dat wordt ROM-men genoend, Routine Outcome Monitoring. Het staat u natuurlijk vrij hier wel of niet aan deel te nemen.
 
Het dossier                                                                                                                                                                                                                                                       Van de therapie wordt een dossier bijgehouden. Het dossier wordt bewaard in een met dubbel wachtwoord beveiligde laptop en tevens in de cloud bij de software leverancier. De leverancier (Incura) van electronisch patienten dossier (EPD) is ISO 270001 en NEN 7510 gecertificeerd, en voldoet daarmee aan de hoogste veiligheids eisen. Niemand buiten uw eigen hulpverlener heeft toegang tot het EPD.                                                                                                                   Uw dossier is indien gewenst ter inzage; ook kunt u een kopie van het dossier krijgen. Het dossier moet volgens wettelijke norm 15 jaar bewaard blijven. Als u wilt kunt u eventueeel uw dossier laten vernietigen. U dient dat schriftelijk aan te vragen. Zie verder onder beroepscode

Crisissituaties

Een vrijgevestigde praktijk zoals deze is niet in staat 24/7 bereikbaar te zijn. Wanneer u bij ons in behandeling bent en er doen zich tijdens kantoortijden crisissituaties voor, dan zullen wij al het mogelijke doen om u te helpen. U kunt bellen en uw naam inspreken; u wordt dan vanzelfsprekend zo snel mogelijk terug gebeld.

Buiten kantoortijden dient u contact op te nemen met de HAP (de HuisartsenPost) in uw regio.

 

Privacy Verklaring                                                                                                                                                                                                                                      

Na afloop van uw therapie zal er gedeclareerd worden middels een zgn. DBC factuur. Op die factuur staat o.a. de diagnose vermeld waarvoor u in therapie bent gekomen. Wanneer u er bezwaar tegen heeft dat deze diagnose sichtbaar is, dan kunt u ons om een Privacy Verklaring vragen. Wij ondertekenen dan gezamenlijk een document waarin aan uw verzekeraar wordt kenbaar gemaakt dat u bezwaar heeft tegen een zichtbare diagnose op de factuur.

Terug naar welkom