Beperkingen

Wat wij niet kunnen behandelen

Mensen die in acute crisis verkeren, waarbij bijvoorbeeld verwardheid of agressie een rol speelt, kunnen wij niet in behandeling nemen. Hetzelfde geldt voor ernstige verslavingsproblematiek. Voor hen is verwijzing naar de GGZ aangewezen. U huisarts kan u daarvoor de weg wijzen.

Crisissituaties

Een vrijgevestigde praktijk zoals deze is niet in staat 24/7 bereikbaar te zijn. Wanneer u reeds bij ons in behandeling bent en er doen zich tijdens kantoortijden crisissituaties voor, dan zullen wij al het mogelijke doen om u te helpen. U kunt bellen en uw naam inspreken; u wordt dan vanzelfsprekend zo snel mogelijk terug gebeld.

Buiten kantoortijden dient u contact op te nemen met de HAP (de HuisartsenPost) in uw regio.

Zie onder Links voor adressen van Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg in de regio. 

Terug